Akcija!

Nastavna ploča 200×200 mm

18,50 kn

JM: kom

Nastavna ploče koristi se isključivo sa podmetačima sa fiksom glavom za optimalan prihvat keramike u rubnoj zoni te unutarnjim i vanjskim kutevima.

Uz nastavnu ploču se isporučuju i 4 gumene podloške debljine 3 mm, dimenzija 90×90 mm.

Prilikom proračuna treba uzeti u obzir da se ugradnjom nastavne ploče povećava visina podmetača za +4 mm.